20 GENIALE DENKERS
Meer Informatie
Artikelnummer: 66662
Beschikbaarheid: Op voorraad

 Ontdek de 20 geniale filosofen

Haal de onmisbare reeks met de inzichten van de strafste fi losofen uit de geschiedenis in huis. Helder en verteerbaar, voor maar € 99. Met o.a. Plato, Sartre, Kant, Nietzsche, Descartes.

Gebundeld in een mooie verzamelbox 

Boek 1 - DESCARTES
Een filosoof die twijfel boven alles stelt

Descartes (1596-1650) geeft een mijlpaal aan in de geschiedenis van de filosoie, omdat hij de deur naar de filosoische moderniteit opende door het verplaatsen van het centrum van de relectie naar het denkende bewustzijn van de mens. Het beroemde cogito ergo sum (“ik denk, dus ik besta”) plaatste de basis van de kennis in het relexieve subject en haalde dit weg bij het kritiekloos aanvaarde religieuze dogma. Dit boek onderzoekt de aard en de implicaties van deze nieuwe aanpak.

Boek 2 - MARX
Van agora tot markt 

Filosoof, journalist, econoom, politiek dirigent; Marx is veel meer dan alleen de vader van het communisme. Zijn historische materialisme vertegenwoordigt een innovatie en machtig instrument voor de interpretatie van de sociale en historische processen dat uitgaat van de centraliteit van het werk en de materiële condities van het leven. Een denkwijze die aan het begin staat van een nieuwe filosoische antropologie, waarin de mens en zijn bewustzijn het resultaat zijn van de eigen interactie met de wereld.

Boek 3 - KIERKEGAARD
De eerste existentialist 

Søren Kierkegaard staat aan de basis van alle denken over het onderwerp existentie, over de werkelijke en historische mens. Hij vormde een nieuwe opvatting van de kennis en de waarheid, wat niet meer het abstracte en eeuwige is dat het traditionele idealisme en rationalisme in stand hielden. Volgens de Deense denker stellen de psychologie, de filosoie en het literaire genie zich in dienst van een religieuze taak: een individueel mens worden in de essentie van het christendom.

Boek 4 - PLATO
De waarheid is elders

De Europese filosoische traditie is weleens omschreven als ‘een serie opmerkingen over Plato’, terwijl anderen erkennen dat ‘het schrijven van de geschiedenis van de filosoie platonisch is’. Het belang van Plato is zo groot dat het onmogelijk is de geschiedenis van het denken te begrijpen zonder de theorieën van de oprichter van de Academie te kennen. Het doel van dit boek is niets anders dan het benaderen van de denkwijze van deze grote Atheense filosoo.

Boek 5 - NIETZSCHE
Übermensch en wil tot macht

Friedrich Nietzsche is een van de meest controversiële ilosoen. Zijn oeuvre is een apparaat dat op zijn kop zet hoe wij de wereld en onszel begrijpen. Loop door zijn leven en filosoie, vana zijn jeugdige claim over de Griekse tragedie tot zijn laatste aanval op de christelijke moraal, via de leer van de eeuwige wederkeer en de aankondiging van de übermensch. Met tot slot de kracht van het Nietzscheaanse denken: de onvoorwaardelijke liede voor het leven.

Boek 6 - LOCKE
De geest is een ‘tabula rasa’

John Locke (1632-1704), vader van het empirisme en het politieke liberalisme, wordt gezien als een van de invloedrijkste filosoen van de geschiedenis. Hij was een kind van het 17e-eeuwse Engeland, hij leede tijdens de bloei van de bourgeoisie, de crisis van het eodale systeem en de opleving van de nieuwe wetenschap. Dit boek onderneemt de taak om hem recht te doen door zich te verdiepen in zijn bijdragen aan de filosoie, politiek en wetenschappelijke openbaringen

Boek 7 - ARENDT
(Politiek) in de wereld staan

Hannah Arendt (1906-1975) toont ons een van de meest originele denkwijzen van de 20e eeuw. Ze wijkt a van de hegemonische filosoische traditie en stelt voor ‘te denken zonder vangnet’ vana ongewone paden, over de complexe relatie tussen ilosoie en de politiek. Dit boek behandelt de belangrijkste aspecten van haar leven en haar werk, die op hun beurt draaien om hoe men politiek gezien in de wereld staat en welke consequenties het verlies van de gemeenschappelijke wereld heeft.

Boek 8 - FREUD
Een reis door de diepten van het ik

Sigmund Freud (1856-1939), die samen met Nietzsche en Marx als een van de meesters van verdenking wordt gezien, had er geen moeite mee om filosoische kwesties aan de orde te stellen die tot dan toe nog nooit geormuleerd waren. Wat betekenen onze dromen? Zijn we echt rationele wezens die hun instincten onder controle hebben? Hoe hoog is de prijs die we moeten betalen om in de maatschappij te leven? In dit boek wordt de denkwijze van de vader van de psychoanalyse uiteengezet.

Boek 9 - SPINOZA
Filosoie op geometrische wijze

De filosoie van Baruch Spinoza vormt het hoogtepunt van het rationele denken. Geascineerd door de geometrische wiskundige methode van de triomerende Wetenschappelijke Revolutie van de 17e eeuw vormde Spinoza zijn filosoie met deinities, hoodstellingen en demonstraties. Meer dan drie eeuwen nadat hij deze schreef, blijft Spinoza’s opvatting over het bestaan een van de rijkste, stimulerendste en ascinerendste die het menselijk denken voortgebracht heeft.

Boek 10 - HEGEL
Het werkelijke en het rationele

Plato, Aristoteles, Descartes of Kant weglaten is hetzelde als de gehele filosoie onthoofden. Kunnen we hetzelde zeggen van Friedrich Hegel? Velen hebben het gewicht van zekere theses van de hegeliaanse dialectiek benadrukt, zoals bijvoorbeeld zijn kritiek op wat hij de ‘gemeenschappelijke liefde voor dingen’ noemt. In ieder geval is er een proylactisch gebruik voor de lezing van Hegel: het hegelianisme is als de mazelen die iedereen verplicht moet krijgen.

Boek 11 - KANT
De copernicaanse wending in de filosoie

Met Immanuel Kant (1724-1804) bereikt de filosoie haar meerderjarigheid. Kant vertegenwoordigt het hoogtepunt van het verlichte ideaal en opent de weg naar al het daaropvolgende humanistische denken. Dit boek richt zich op zijn twee meest duurzame en invloedrijke aspecten: de theorie van het denken met de beroemde ‘copernicaanse wending’ en de ethiek, met als rode draad een overtuigende bevestiging van wat de mens moet doen om rationeel en vrij te zijn.

Boek 12 - MACHIAVELLI
Over heersers, leiders en andere politieke dieren

Het werk van de grote theoreticus van de macht genaamd Niccolò Machiavelli is controversieel en omstreden. Als de bezitter van de uitzonderlijkste praktische intelligentie van de Renaissance denkt Machiavelli na over de menselijke aard in de politieke actie, met de nadruk op de handelingen, en niet op de gerechtvaardigde ideeën of de morele principes. Regeringsleiders van over de hele wereld hebben ongetwijeld een exemplaar van De heerser op hun nachtkastje liggen.

Boek 13 - ARISTOTELES
Van potentie naar act

Aristoteles (384-322 v. Chr.), een leerling van Plato, die hij altijd eerbiedig respecteerde, is de maker van het eerste grote filosoische systeem. Geen enkele andere levensbeschouwing heeft zo’n diepgaande en langdurige invloed gehad. Vanuit de tegenstelling met de thesis van zijn leermeester ontstonden de grote alternatieven waartussen de toekomstige filosoische denkwijzen zich zouden bewegen: rationalisme en empirisme, idealisme en materialisme, transcendentie en immanentie.

Boek 14 - VOLTAIRE
Ironie tegen anatisme

Het pragmatisme en het gezonde verstand van Voltaire blijven relevant. Voltaire vond het alleen de moeite waard na te denken over wat nuttig is, zonder tijd te verliezen aan kwesties die niemand interesseren. Ironie en gevoel voor humor waren zijn beste wapens om anatisme, intolerantie en vooroordelen te bestrijden. Voltaire bleef altijd vechten tegen onrechtvaardigheden daarvan getuigt zijn ‘Verhandeling over de tolerantie’, een onvervalst icoon tegen anatisme van alle soorten.

Boek 15 - ROUSSEAU
En de politiek schiep de mens (zoals hij is)

Als iemand de manier hersteld heeft waarop de politiek en de autoriteiten beslissend vormgeven aan de steden, was het Rousseau. Hij was musicus, schrijver, politicoloog, morele ilosoo, pedagoog, botanicus en bedenker van de autobiografie. Robespierre veragoodde hem en velen zagen hem als de intellectuele vader van de Franse Revolutie. Rousseau wist alle kruisingen te onderscheiden die kenmerkend zijn voor de moderne periode: onze periode.

Boek 16 - HABERMAS
Het streven naar democratie

Het zou onmogelijk zijn de filosoie van de tweede hel van de 20e eeuw te begrijpen zonder Jürgen Habermas (Düsseldor, 1929) te lezen. Zijn werk is niet alleen filosoisch, maar het dringt ook binnen in het interdisciplinaire denken. Dit boek ontleedt het overvloedige werk van Habermas en haalt hier een verhaal uit over het vastberaden streven van de auteur naar democratie, te beginnen bij de belangrijkste punten van de ontwikkeling van zijn ethische en politieke denkwijze.

Boek 17 - FOUCAULT & DERRIDA
Hedendaags Frans denken

Michel Foucault (1926-1984) en Jacques Derrida (1930-2004) staan symbool voor Het Franse denken uit de tweede hel van de 20e eeuw. Beiden wezen de gewoonlijke vooronderstellingen van een bepaald discursie domein a en bestreden het heersende etnocentrisme, elk op hun eigen manier: Foucault nam de weg van de genealogische aanpak van de historische analyse; Derrida nam de weg van de deconstructie van het logocentrisme en het allocentrisme.

Boek 18 - RAWLS
Filosoof van de rechtvaardigheid

Niemand heeft de rechtvaardigheid in de hedendaagse wereld met zo veel enthousiasme en striktheid overdacht als John Rawls. Zijn filosoie bestaat uit het vormgeven aan een fundamenteel gevoel: een rechtvaardige maatschappij meet zich door het lot dat gereserveerd is voor de meest kansarmen.
De ideeën van Rawls hebben niet alleen een generatie filosoen geïnspireerd, maar ook economen, politicologen, sociologen en juristen van allerlei ideologieën en denkrichtingen.

Boek 19 - SARTRE 
De schone trots van de vrijheid

Bijna de gehele 20e eeuw kenmerkt de filosoie van J.P. Sartre zich door de vorming van een reflectie over de menselijke toestand en de radicale verdediging van de vrijheid. Deze echte oorsprong van het existentialisme leidt tot het voorstel van een individualistische moraal zonder solidariteit. Sartre ziet een vruchtbare relatie tussen zijn eigen ilosoie en het marxisme, en zorgt zo voor een opening voor een theoretische en politieke samenwerking.

Boek 20 - POPPER & KUHN
Twee reuzen uit de wetenschapsfilosoie van de 20e eeuw

Karl Popper en Thomas Kuhn zijn de twee invloedrijkste wetenschappelijke filosoen van de 20e eeuw. De eerstgenoemde bedacht een nieuwe wetenschappelijke methodologie, de alsiieerbaarheid. Ondertussen werd Kuhn bekend met zijn interpretatie van de historische ontwikkeling van de wetenschap als een opvolging van paradigma’s. De controverse tussen beide auteurs vervulde een belangrijke rol in de wetenschappelijke filosoie in de tweede hel van de vorige eeuw.

VEILIG BETALEN

U kunt in onze webwinkel gebruik maken van onze veilige betaalmethoden zoals Bancontact en Mastercard.

ZORGVULDIGE BEZORGING

We behandelen uw bestelling altijd met de grootste zorg.

BPOST

We bezorgen al uw artikelen met bpost.

SPECIAAL GESELECTEERD

Onze artikelen zijn zorgvuldig gekozen in samenspraak met onze redactie.

30 DAGEN BEDENKTIJD

Mocht u om welke reden dan ook uw artikel(en) willen retourneren dan heeft u 30 dagen bedenktijd.

BESTE PRIJS

Veel van onze artikelen vindt u als eerste bij de Humo.